Commandment of Christ #2

Posted on March 7, 2011

0Matthew 4:7

ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς πάλιν γέγραπται οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. 

Jesus said to him, “Once again it is written: ‘You are not to put the Lord your God to the test.’

Jesus Christ said these words to Satan, after Satan tempted Jesus to prove His deity by throwing himself off the roof of the temple. This in fact reminds me of when people drink poison and handle snakes to somehow prove that what Jesus Christ has said is true. No mortal, nor spiritual being has any right to demand that the eternal God proves himself. He doesn’t need your belief. So don’t do it! Instead of trying to get God to prove Himself, you should die daily. Pass the daily tests of character he gives you on a daily basis. In other words, you will notice it will be YOU who needs to prove yourself to Him! Carry your cross and follow Him.

Esperanto translation

Jesuo diris al li: Ankaŭ estas skribite: Ne provu la Eternulon, vian Dion. 

Jesuo Kristo diris al Satano ĉi tiujn vortojn, post Satano tentas Jesuon, ke Li pruvu Sian Diecon, per la sinĵetado lin el la tegmento de la templo. Fakte, ĉi tion memoras min kiam homoj trinkas venenon kaj tenas sepentojn por provi la veron de Jesuo. Nek neniu mortonto nek spirita estanto havas iun rajton postuli, ke la Eternulo pruvas Sin. Li ne bezonas vian kredon. Do ne faru ĝin! Anstataŭ la penado de Dio pruvigu Sin, vi ĉiutage devus morti. Sukcesu en la testo ĉiutage, kiu Li donas al vi. Aliavorte, vi notos, ke ĝi estos “VI” kiu bezonas pruvi vin al Li! Portu la kruco kaj sekvu Lin.

Advertisements